Kilpailukutsu

47. Päijännepurjehdus

19.–21.7.2019

Padasjoelta Jyväskylän Säynätsaloon

Kilpailukutsu

1 Järjestäjät

Lahden Purjehdusseura ry (LPS) ja Jyväskylän Veneseura ry (JVS).

2 Säännöt

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

3 Kilpailuluokat

Kilpailu on avoin seuraavien luokkien veneille:

 • LYS-luokat 1-4 seuraavasti:
  • LYS 1: – 1,06
  • LYS 2:   1,07 – 1,11
  • LYS 3:   1,12 – 1,16
  • LYS 4:   1,17 –
 • Urheiluveneet
 • Finn Express 83
 • H-vene
 • Lightning
 • Hai
 • avoin luokka
 • retkiluokka

Urheiluveneet purjehtivat LYS-tasoituksin.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa LYS-luokkien rajoja, jos veneiden lukumäärät eri luokissa vaihtelevat suuresti.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muodostaa ja yhdistää luokkia. Kilpailuluokka voidaan muodostaa, kun luokkaan osallistuvia veneitä on ilmoittautunut määräaikaan mennessä vähintään neljä (4).

4 Kilpailukelpoisuus

4.1 Miehistö ja vene

Veneen päällikön on oltava jäsen kansallisen purjehdusjärjestönsä tunnustamassa seurassa ja veneen pitää olla sellaisen seuran tai sen jäsenen omistama tai vuokraama. Miehistön minimimäärä on kolme (3).

4.2 Varustus

4.2.1 Kaikissa veneissä tulee olla vähintään sisävesisääntöjen mukaiset kulkuvalot ja niiden tulee olla Merenkulkulaitoksen hyväksymää tyyppiä.

4.2.2 Kaikissa veneissä tulee olla vähintään katsastusluokan kolme (3) mukaiset hätämerkinantovälineet.

4.2.3 LYS-luokkien sekä retkiluokan veneet tulee olla katsastettu kuluvan purjehduskauden aikana vähintään katsastusluokka kolmeen (3) ja niiden tulee purjehtia katsastusluokka kolmen (3) varustuksessa.

4.3.4 Urheiluveneet-, Express -, Finn Express 83 -, H-vene-, Lightning-, Hai- ja avoimen luokan veneet tulee olla katsastettu kuluvan purjehduskauden aikana vähintään katsastusluokka neljään (4) ja niiden tulee purjehtia luokkasääntöjensä vaatimassa, mutta vähintään katsastusluokka neljän (4) varustuksessa.

4.3 Mittakirjat

LYS- ja Urheiluveneluokkien veneiden, jotka poikkeavat FinLYS-taulukoista, voimassa oleva LYS-todistus on löydyttävä Avomeripurjehtijoiden (www.avomeripurjehtijat.fi) sivujen Voimassa olevat mittakirjat -luettelosta.

Järjestäjä pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä LYS- ja urheiluveneluokkiin osallistumisen.

5 Ilmoittautuminen

Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua verkossa täällä tai kirjallisesti postiosoitteeseen Lahden Purjehdusseura,  Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti. 

Ilmoittautumisen ja osallistumismaksun on oltava perillä viimeistään maanantaina 8.7. klo 24.00. Ilmoittautuminen ei ole voimassa ennen kuin maksu on suoritettu.

 • Osallistumismaksu 85 euroa, retkiluokka 50 euroa suoritetaan Päijännepurjehduksen tilille Nordea 151930-104394, IBAN: FI6215193000104394, SWIFT: NDEAFIHH. Maksulomakkeen viestikohtaan on merkittävä veneen purjenumero ja veneen päällikön nimi.
 • Maanantaina 8.7.2019 klo 24.00 mennessä ilmoittautuneiden veneiden nimet ovat Päijännepurjehdus-paidoissa.
 • Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista lauantaihin 20.7. klo 9.00 asti ja jälki-ilmoittautumismaksu on kaikille luokille 120 €.

6 Aikataulu

Kilpailutoimisto on auki:

 • perjantaina 19.7. klo 14–20 ja lauantaina 20.7. klo 8–9 lähtösatamassa
 • sunnuntaina 21.7. klo 8– 15 maalisatamassa

Veneiden lasku ja nosto:

Lisätietoja veneiden nostosta ja laskusta www.paijannepurjehdus.fi sivustolta.

Kilpailijoiden kokous: perjantaina 19.7. kello 19.00

 1. lähtö lauantaina 20.7. klo 10.00       Retkiluokka, LYS 1, Hai
 2. lähtö lauantaina 20.7. klo 10.30       LYS 2, Lightning, Finn Express 83
 3. lähtö lauantaina 20.7. klo 11.00       H-vene
 4. lähtö lauantaina 20.7. klo 11.30       LYS 3
 5. lähtö lauantaina 20.7. klo 12.00       LYS 4, Urheiluveneet, avoin luokka

Palkintojen jako: sunnuntaina 21.7. noin klo 16 maalisatamassa.

7 Purjehdusohjeet

Purjehdusohjeet on saatavissa kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina perjantaina 19.7. kello 14 lähtien.

8 Aikatasoitus

Veneille, jotka kilpailevat LYS-kertoimella, tasoitus lasketaan FinLYS-säännön ”Aikaa matkalle” -kaavalla. Normaalireitin pituus on noin 64 mpk.

9 Lähtö, reitti ja maali

9.1 Lähtösatama on Padasjoen satama ja lähtölinja on sataman edustalla.

9.2 Reitti kulkee Padasjoen satamasta Juurikkasaaren satamaan. Reitillä tulee olemaan joitakin reittipisteitä. Retkiluokka saattaa purjehtia lyhyemmän reitin, retkiluokan mahdollinen reittimuutos kerrotaan kilpailijoiden kokouksessa ja ilmoitetaan kilpailutoimiston ilmoitustaululla. Kilpaluokkien tarkempi reittikuvaus reittipisteineen julkaistaan erillisellä dokumentilla.

9.3 Maalisatama on Juurikkasaaren satama ja maalilinja on Juurikkasaaren itäpuolella.

9.4 Reitillä on korkeusrajoitus 18,5 metriä (Kärkistensalmen silta).

10 Palkinnot

Palkintoja jaetaan seuraavasti:

10.1 Päijänneruori jaetaan purjehditulla ajalla nopeimmalle veneelle.

10.2 Tallukkajahti jaetaan LYS-kertoimen perusteella tasoitetulla ajalla nopeimmalle veneelle. Tasoitettu aika lasketaan LYS-kertoimella aikaa matkalle -kaavalla pois lukien ns. monirunko- ja kevytvene-LYS-kertoimet.

10.3 H-kannu-kiertopalkinto jaetaan nopeimmalle H-veneelle.

10.4 Lightning-luokalla on omat palkintonsa.

10.5 LYS-luokissa palkitaan kolme (3) ensimmäistä. Muissa kilpailuluokissa jaetaan omat luokkapalkinnot SPV:n kaavan mukaan.

10.6 Potkuri-kiertopalkinto jaetaan kilpailun viimeisenä maaliin tulleelle veneelle.

11 Oikeus käyttää nimeä sekä ääni- ja kuvatallenteita

Osallistumalla tähän tapahtumaan kilpailijat myöntävät automaattisesti järjestäjälle ja tapahtuman tukijoille oikeuden myös tulevaisuudessa ilman korvausta tehdä, käyttää ja esittää, oman päätöksensä mukaisesti, audio ja kuvatallenteita ja niistä tehtyjä jäljenteitä, jotka on otettu joko kilpailusatamassa tai vesillä, kilpailualueelle saapumisen ja kotiin lähdön välisenä aikana.

12 Lisätietoja

Yhteystiedot lisätietoja varten